SIMWOOD logo

Projektet SIMWOOD

Deutsch   English   PT

Projektet SIMWOOD har som mål att samla skogsägarna, arbeta för gemensam skogsskötsel och säkra hållbara drivningssätt. Projektet fokuserar på fem viktiga forskningsområden: skogspolitik, ägande, skogsskötsel, drivningssätt och avverkning.

Man kommer att göra fallstudier i 14 modellregioner tillsammans med lokala intressenter, och ta fram regionala profiler som består av

  • information om respektive regions utmaningar och möjligheter för skogsuttag
  • mål och strategier, samt förslag till åtgärder
  • kriterier och indikatorer för jämförelse av skogsuttag mellan regionerna.

Lösningarna som föreslås kommer att provas, och bidra med information och analys till projektets viktigaste resultat: the SIMWOOD Mobiliser, en samling goda exempel.

Det europeiska webbaserade informationssystemet medverkar till att frigöra betydande kogsresurser på ett hållbart sätt, och till att sprida allmänt genomförbara lösningar och strategier i Europa.

Om projektet

SIMWOOD – Effektivare uttag ev energi från skogen. (Sustainable
Innovative Mobilisation of Wood)

Projekttid: 4 år (2013–2017)
Budget: 7,5 miljoner euro (varav EU-bidrag 5,9 miljoner euro)
Finansiär: EU 7th Framework Programme (FP7)
Partner: totalt 27 organisationer från 11 länder i Europa

 

Skogen är en viktig naturresurs  Outnyttjade skogsresurser

Tree Småland

 

Find us from

EU flag
This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 613762.