SIMWOOD logo

Skogen är en viktig naturresurs

Deutsch  English  PT

Skog täcker 159 miljoner hektar eller 37 % av Europas landyta (Eurostat 2013) och är en viktig resurs som spelar stor roll såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt. Den förser oss med en mängd produkter, och är grunden för sysselsättning och tillväxt i skogsbruket samt för alla de industrier som använder trä som råmaterial.

Skogsindustrin i Europa har 4–5 miljoner anställda, cirka 600 000 företag och en omsättning på 550 miljarder euro.

Ökad efterfrågan på skogsråvara

Prognoser för kommande tioårsperioden pekar på en betydande ökning i efterfrågan på skogsråvara: nuvarande användningsområden kommer att växa stadigt och nya kemiska användningsområden kommer att växa fram och ta fart. Den största tillväxten väntas för bioenergi, där skogsbränslen spelar en avgörande roll i Europas framtida energitillförsel och för att nå klimatmålen.

Dagens trend med ökad efterfrågan väntas leda till att skogsråvaran blir en bristvara, med ökad konkurrens och strukturförändringar i skogssektorn.

Outnyttjade skogsresurser

Tree Småland

Find us from

EU flag
This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 613762.